Ändra sida

1. Om sidan är en huvudsida kommer sidans rubrik att hamna i menyn upptill på hemsidan.

2. Om det är en undersida hamnar sidans rubrik i vänstra menyn under den kategori som du väljer i droplistan.

3. Om du vill att sidan ska publiceras på din hemsida kryssar du för "Visa på hemsidan".

4. Välj en sidmall.

Dina bilder från bildbiblioteket finns i droplistan om den valda sidmallen innehåller någon bild.

Radera bara sidan om du är helt säker på att du aldrig kommer att behöva den igen. Om du bara vill dölja den från hemsidan kan du ta bort krysset för "Visa på hemsidan". Du kan då komma åt sidan i administrationsläget men den syns inte på hemsidan.

Skriv din text i textrutan och spara sidan.